Herbestemming site Kasteelhoeve

1264 dagen resterend

test

259 deelnemers
Herbestemming site Kasteelhoeve

Tijdslijn

1

Fase 1: Registratie

01 mrt. 2024 - 30 jun. 2026

Meten is weten en dat is voor de Kasteelhoeve niet anders. Voordat we vol enthousiasme beginnen met renoveren, is het essentieel om een duidelijk beeld te hebben van een aantal aspecten. Sommige van die onderzoeken zijn verplicht door Vlaanderen, terwijl andere simpelweg voortkomen uit gezond boerenverstand.

Een greep uit de vragen waar we een antwoord op zoeken:

  • Hoeveel archeologische schatten zitten er in de grond rondom de Kasteelhoeve?
  • Wat is de exacte bouwfysische staat van het gebouw? Hoe zit het met de houten balken, het dak of de fundamenten?
  • Hoe zag de Kasteelhoeve er vroeger uit? Welke kleuren en materialen werden er gebruikt?
  • Wat is het energieverbruik van de Kasteelhoeve en hoe kunnen we dit historisch gebouw restaureren met behoud van hedendaags comfort?

Een eerste inzicht in onze vragen vinden we al terug in het beheersplan, een uitgebreid document dat de komende jaren onze leidraad zal zijn.

2

Fase 2: Analyse

01 mrt. 2024 - 30 jun. 2026

Naast de onderzoeken op de site zelf, duiken we ook dieper in verschillende bijkomende aspecten.

Hoe zit het met de mobiliteit op en rond de site? Wat is de financiële slagkracht van de gemeente, en kunnen we particuliere partners enthousiasmeren om samen met ons de sprong te wagen? En vooral, binnen de vastgestelde grenzen, wat zijn de wensen van de inwoners van Grobbendonk zelf?

Deze fase loopt parallel met fase 1 en kruist die soms. De feedback van de lopende onderzoeken stelt ons in staat om gerichter te analyseren, en vice versa. Zo bouwen we stap voor stap aan een visie voor de herinrichting van onze Kasteelhoeve-site.

3

Fase 3: Masterplan

01 jan. 2026 - 01 jan. 2028

Met de afronding van onze onderzoeken hebben we nu een duidelijk beeld van waar we naartoe willen. Het is nu de tijd om al deze inzichten te bundelen in een masterplan.

Een masterplan en exploitatieplan doen precies wat hun naam suggereert: ze schetsen niet alleen wat we met de locatie van plan zijn, maar ook hoe we deze plannen gaan financieren. Deze fase vereist veel overleg en feedback om uiteindelijk te komen tot een zeer concreet plan dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. Dit plan vormt de solide basis waarmee we verder aan de slag kunnen.

arrow_upward